ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» για την υλοποίηση της Δράσης «ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13-4-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ