ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

O ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υλοποιεί το εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων». Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση…

Continue ReadingΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

Ημερομηνία δημοσίευσης : 25-11-2021 1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ 2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων (μετά την κλήρωση) : κατεβάστε εδώ Ημερομηνία δημοσίευσης : 24-11-2021 Το 1ο πρακτικό της επιτροπής θα αναρτηθεί…

Continue ReadingΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

Ημερομηνία δημοσίευσης : 19-11-2021 Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ Αίτηση πρωτοκόλλου : κατεβάστε εδώ Υπεύθυνη Δήλωση 1 : κατεβάστε εδώ Υπεύθυνη Δήλωση 2 : κατεβάστε εδώ Υπεύθυνη Δήλωση 3 : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 19/11/2021 έως και…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 19-11-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ "ΚΟΜΑΙΘΩ" : κατεβάστε εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ "ΚΟΜΑΙΘΩ" : κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λόγω αναστολής καθηκόντων, με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ : κατεβάστε εδώ Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από Τετάρτη 17/11/2021 έως και Παρασκευή 19/11/2021 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λόγω αναστολής καθηκόντων, με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1-11-2021 1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) : κατεβάστε εδώ Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ…

Continue ReadingΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13-10-2021 1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες…

Continue ReadingΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2021 : κατεβάστε εδώ Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ Έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 18/9/2021 έως και 27/9/2021 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 : κατεβάστε εδώ Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 : κατεβάστε εδώ Παράρτημα Η/Υ : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2/9/2021  έως 13/9/2021 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

(ΈΛΗΞΕ) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»

23-7-2021 (2η Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση έως την Παρασκευή…

Continue Reading(ΈΛΗΞΕ) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»