Οικονομικά Στοιχεία έτους 2022

Προϋπολογισμός 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2022Μηνιαία αποτελέσματα 02/2022Μηνιαία αποτελέσματα 03/2022Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2022Μηνιαία αποτελέσματα 05/2022Μηνιαία αποτελέσματα 06/2022Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2022Μηνιαία αποτελέσματα 08/2022Μηνιαία αποτελέσματα 09/2022Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2022Μηνιαία αποτελέσματα 11/2022Μηνιαία αποτελέσματα 12/2022Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2022
Απολογισμός 2022