31 Αυγούστου, 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Α Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Β Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Γ Παιδικός Σταθμός : Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Δ Παιδικός Σταθμός : Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Ε Παιδικός Σταθμός : Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) ΣΤ Παιδικός Σταθμός : Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση) Η […]