Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Σάββατο, 12 15th

Last updateΤετ, 12 Δεκ 2018 9pm

Διακήρυξη προμήθειας οχημάτων για το πρόγραμμα NEBSOC

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ. Απόφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών. σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της παρούσας διακήρυξης « Προμήθεια ενός φορτηγού τύπου Βαν και πέντε δίκυκλων μηχανών» για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος NEBSOC, CPV 34100000-8 συνολικού προϋπολογισμού 54.974,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% .

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Διακήρυξη προμήθειας οχημάτων για το πρόγραμμα NEBSOC